Navigeer doorheen de foto's via de peiltjes (links en rechts).