Privacy Policy

D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alhoewel de meeste informatie op deze site toegankelijk is zonder dat U persoonlijke informatie moet verstrekken, is het toch mogelijk dat U verzocht wordt om persoonsgegevens mee te delen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om U op de hoogte te houden van onze activiteiten of om uw vragen te beantwoorden.

U kan zich kosteloos op eenvoudig verzoek verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketing. Dergelijk verzoek moet gericht worden aan D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN, Lostraat 64a, 2220 Heist-op-den-Berg, België, info@dietervanhove-bezettingswerken.be


Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met of verstrekt aan derden.

Overeenkomstig de Wet op de bescherming van persoonsgegevens dd. 8 december 1992 heeft U een recht van toegang tot of verbetering van persoonsgegevens. Mits voorlegging van een identiteitsbewijs (kopie van identiteitskaart) en het indienen van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN, Lostraat 64a, 2220 Heist-op-den-Berg, België, info@dietervanhove-bezettingswerken.be ontvangt U kosteloos een afschrift van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk kan U ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.


D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN kan naamloze of globale informatie van niet-persoonlijke aard verzamelen zoals browsertype, IP-adres, het operatingsysteem waarvan U gebruik maakt of de domeinnaam van de website via dewelke U onze website bezoekt of langs waar U onze website verlaat. Dit laat ons toe onze website voortdurend te verbeteren voor onze gebruikers.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan onze site (dietervanhove-bezettingswerken.be of enige andere geldige domeinnaam) kunnen "cookies” geplaatst worden op de harde schijf van uw computer en dit om beter tegemoet te komen aan de behoeften van regelmatige bezoekers. Deze kleine bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van onze bezoekers op andere internetsites na te gaan. Uw internetbrowser biedt de mogelijkheid het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies van uw harde schijf te verwijderen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te consulteren voor meer informatie.
D.Van Hove Bezettingswerken Lostraat 64a
2220 Heist-op-den-Berg
Tel 015 25 28 70
Gsm 0032 (0)496 28 48 70
E-mail d.van.hove@telenet.be