Disclaimer

Deze website is eigendom van D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN:
Lostraat 64a, 2220 Heist-op-den-Berg, België
T +32 (0)15 25 28 70
info@dietervanhove-bezettingswerken.be


Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart U zich uitdrukkelijk akkoord met de navolgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, inbegrepen merken, logo’s, afbeeldingen, gegevens, product- en vennootschapsnamen, tekeningen, etc. wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN of door hen gerechtigde derden.

Beperking van aansprakelijkheid
Deze website bevat algemene informatie. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN doet al het mogelijke om te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en actueel is. Ondanks deze inspanningen kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Indien dit het geval is of indien bepaalde informatie niet via de website beschikbaar is, zal D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade tengevolge van het gebruik van de informatie van deze site.

Indien U vergissingen in de op deze site verstrekte informatie zou vaststellen, contacteert U dan alstublieft de website administrator.

De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder verwittiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of vervangen worden. D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN verstrekt geen garantie m.b.t. het behoorlijk functioneren van de website.

In geen enkel geval aanvaardt D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN verantwoordelijkheid tegenover om het even wie, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, bijzonder of algemeen, of anderszins voor schade tengevolge van het gebruik van deze site of van enige andere, in het bijzonder tengevolge van het gebruik van links of hyperlinks, inbegrepen zonder uitzondering, alle verlies, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere gegevens op computersystemen, software of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten, of er onrechtstreeks naar verwijzen.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud daarvan. D. VAN HOVE BEZETTINGSWERKEN verklaart uitdrukkelijk dat het geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige vorm van schade tengevolge van het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bij uitsluiting bevoegd.
D.Van Hove Bezettingswerken Lostraat 64a
2220 Heist-op-den-Berg
Tel 015 25 28 70
Gsm 0032 (0)496 28 48 70
E-mail d.van.hove@telenet.be